Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Köle

4 Mayıs 2021

     Birinin emri altında bulunan, hür olmayan kimse. Mecazen bir şeye bağımlı kimse. Orta Çağda Türkçede köle sözü bulunmuyordu. ‘Köle’ yerine kul deniliyordu. Farsçada ‘köle’ yerine gulam sözü telaffuz edilmektedir. Gulam sözü Kürtçede ğulam şekliyle mevcuttur. Kürtçede ḳul ayrı, kole ayrı sözcüklerdir. Kürtçe kole sözü ‘köle’ karşılığındadır. Arapçada ‘köle’ yerine abd (=köle, kul) sözcüğü kullanılıyor. Kürtçede koledar (=köle sahibi), koleti (=kölelik), koledari (=sömürgecilik) ve kolewari (=köle gibi) sözleri telaffuz ediliyor. Kürtçedeki kole kelimesinin aynı dildeki ḳol (=gelişmemiş, güdük kalmış hayvan, dalları kesilmiş ağaç; boynuzsuz hayvan ) kelimesiyle münasebeti söz konusu edilebilir. Türkçedeki köle sözünün Kürtçe kole’den dönüşmüş olması mümkündür.