Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kolegyum

3 Nisan 2024

     Yaygın olarak üniversite ortamında uzman kişilerce bilimsel bir bildiri veya tez üzerinde yapılan tartışma. Almanca kollegium (=heyet, meclis) sözcüğünden. Almanca kollege (=arkadaş) ve kolleg (=ders) sözcükleri de aynı köktendir. Latince collēgium (=meslek arkadaşlığı; heyet, meclis, cemiyet) sözcüğüne dayanmaktadır. Antik Roma’da uzman kişilerce bir konu hakkında yapılan toplantılar da bu adla ifade edilmiştir. kolegyumlar panel benzeri bir toplantı olmasına rağmen panelden farkı iki grubun bulunmasıdır. Biri uzman ve diğeri tartışan gruptur. Sorular uzman gruba sorulur ve üzerinde tartışma yapılır. Latince collocāre (=tertip etmek, düzenlemek), colloquium (=müzakere, mülakat, konuşma) ve collocūtus (=görüşmek, müzakere etmek) sözleri de aynı köktendir. Latince colligō (=toplamak, bir araya getirmek; üzerinde düşünmek) ve colligāre (=birleştirmek, bağlamak, raptetmek; durdurmak, engel olmak) yüklemleriyle bağlantılıdır. Latincede collēctiō (=toplama, birleştirme) yüklemiyle collēctus (=toplanmış) sözcüğü de biliniyor. Bu sözcükler Latince com (=birlikte, beraber) ve legere (= toplamak, bir araya getirmek) sözcüklerinden türetilmiştir.