Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kolegyum

8 Mayıs 2021

     Genellikle üniversite çevresinde bilimsel bir bildiri ya da tez üzerinde bilim adamları tarafından yapılan tartışma. Almanca kollegium sözünden. Panel benzeri bir toplantı olmasına rağmen panelden farkı iki grubun bulunmasıdır. Biri uzman ve diğeri tartışan gruptur. Sorular uzman gruba sorulur ve üzerinde tartışma yapılır. Latince collocāre (=tertip etmek, düzenlemek) ve colloquium (=müzakere, mülakat, konuşma) ve collocūtus (=görüşmek, müzakere etmek) sözleriyle bağlantılıdır.