Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kolesterol

1 Nisan 2022

     Vücudun dokusunda bulunan beyaz ve katı madde. Fransızca cholestérol (=vücuttaki yağ) sözünden. Eski Yunanca khole (=safra) ve stereós (=katı, sert) sözlerinden kaynaklanmıştır. Kolesterol sözündeki -ol son eki Latince oleum (=yağ) kelimesinden kısaltmadır. Eski Yunanca élaion (=yağ) sözüne dayanmaktadır. İngilizce ve Flemenkçe cholesterol, Almanca Cholesterin, İtalyanca colesterolo, İspanyolca ve Portekizce colesterol, Romence colesterolul, Rusça kholesterin, İsveççe ve Norveççe kolesterol.