Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kolon

28 Haziran 2021

     Sütun. Fransızca colonne (kolon: ‘sütun, direk; birisinin anısına dikilen taş)  sözünden.  Fransızca colonnette ‘ince sütun’ demektir. Latince columna (=sütun, direk) sözüyle bağlantılıdır. Latincede aynı kökten türetilen columnarium sözü ‘sütun vergisi’ karşılığındadır. Yunanca kólon (=kalın bağırsakta kolon) ve kolóna (=direk, sütun, kolon) sözcükleriyle ilişkilidir. Eski Yunanca kṓloni (=tepe, tümsek) ve kolōnós (=tepe, yükseklik, tümsek) sözcüklerine dayanmaktadır. İngilizce column, İtalyanca colonna, İspanyolca ve Katalanca columna, Portekizce coluna, Rusça kolonna, Sırpça ve Bulgarca kolona, İsveççe kolumn, Norveççe kolonne.