Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyon

3 Kasım 2021

     İnceleme, araştırma ve soruşturma maksadıyla bir araya gelmiş topluluk. Fransızca commission (komisyon: ‘özel ve geçici görev; encümen; sipariş, erzak’) sözünden. Fransızca commis (komi: ‘ işçi, satıcı, küçük memur’) kelimesiyle bağlantılıdır. Fransızca commissaire (komiser: ‘özel ve geçici işler görevlisi’), commissionnaire (komisyoner: ‘komisyoncu’) sözleri de aynı köktendir. Latince commissus (=girişim, teşebbüs) sözüyle de ilişkilidir.