Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kompetan

11 Kasım 2023

     Uzman, işin ehli olan kimse, yetkin, yetkili. Fransızca compétent (konpetant: ‘yetkili; yetenekli, bilgili’) sözcüğünden. Latince competere (=örtüşmek, uyuşmak; yetkin olmak) yüklemine dayanmaktadır. Fiilden fail türeten -ent kökünden türetilmiştir. Latince competere yükleminin aynı dildeki petere (=hedef almak, gitmek) yüklemine işteşlik belirten con- ön ekinin eklenmesiyle türetildiği anlaşılıyor. Almanca kompetent, İngilizce competent, İtalyanca, İspanyolca, Romence ve Portekizce competente.