Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Komplikasyon

18 Nisan 2021

     Karışık hale gelme, anlaşılması ve çözülmesi güçleşen bir durum, istenmeyen durum,  karmaşa. Fransızca complication (konplikasyon: ‘karmaşıklık, anlaşılmazlık’) sözünden alınmıştır. Fransızcada daha geniş karşılığıyla ‘bir hastalık sırasında ortaya çıkan yeni bir hastalık; güçlük, engel’ olarak biliniyor. Fransızca compliquer (=karmakarışık etmek) fiiliyle bağlantılıdır. Latince complicāre (=sarmak, bükerek sarmak, karmaşık hale getirmek) sözüne dayanmaktadır. Latince com (=birlikte) ve plicare (=katlamak, örmek) eklerinden oluşmaktadır. Plek– ‘kıvrılma’ ile ilgili. HintAvrupa Dillerinde pel- kökü ‘katlamak’ demektir. Latince bu sözcükler Eski Yunanca pléko (=örmek, içiçe geçirmek) fiiline istinat etmektedir. Eski Yunanca pléktós (=örülmüş, içiçe geçmiş) sözü de aynı kökten türetilmiştir. Eski Slavca plesti (=kıvrım) sözü HintAvrupa Dillerindeki pel- (=katlamak) köküyle ilişkilidir.