Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplo

25 Şubat 2021

     Bir kişiye, bir gruba ya da bir kuruma karşı hazırlanan tuzak, entrika veya suikast. Fransızca complot (komplo) sözünden alınmadır. İngilizcede plot şekliyle yerleşmiştir. Almanca Komplott, İspanyolca complot, İtalyanca complotto olarak kullanılmıştır. Latince complūrēs (=çok, çok sayıda, birçok), complicāre (=kuşatmak, sarmak), compleō (=işgal etmek) gibi sözlerle bağlantılıdır.

    Komplo teorisi: Bir ülkede meydana gelen her olumsuzluğu, başarısızlığı, asayişsizliği, ekonomik istikrarsızlığı hazırlandığı öne sürülen komplolarla açıklamaya çalışanların görüşü. Komplo kurmak: Entrika veya suikast hazırlamak ve uygulamak. Komploya kurban gitmek: Entrika veya suikast sonucu zarar görmek ya da hayatını kaybetmek.