Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Komprador

25 Şubat 2021

     Kapitalist ile ham madde ülkesi arasındaki aracı, yabancılarla ekonomik alanda işbirliği yapan kimse, işbirlikçi. Bir zamanlar Latin Amerika’da halk ile sömürge şirketleri arasında aracılık edenlere comprador deniliyordu. Portekizce, İspanyolca ve Katalanca comprador (=satın alıcı, alıcı) sözünün İtalyanca compratore (=alıcı, satın alıcı) sözünden intikal etmiş olduğunu sanıyorum. İtalyancada comprare (=satın almak) fiili bulunuyor. Comprador sözü Latince emptor (=satın alıcı), emptiō (=satın alma) ve emtitāre (=sık sık satın almak) ile bağlantılıdır. Korsikaca cumpratore ve İsveççe köpare kelimeleri de aynı karşılıktadır. Fransızcada ‘satın alıcı’ karşılığında destinataire sözü telaffuz edilmekle birlikte, aynı dilde comprendre (=içine almak) sözünün comprador ile etimolojik açıdan ortak bir maziye sahip olduğu görüşündeyim.