Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Komşu

30 Ekim 2021

     Evleri birbirine yakın olan. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki ḳonşı sözüyle bağlantılıdır. Türkçe kon (=yerleşme, konma) sözcüğüne dayanmış olabilir. Bununla birlikte Kürtçe ḳon (=çadır, yayla evi) sözü de aynı ilişkiye açıktır. Azerice gonşu, Türkmence gonşı, Özbekçe koşni, Kırgızca ḳonşu, Kazakça ḳonsı.