Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kömür

3 Nisan 2022

     İçinde yüksek miktarda karbon bulunan katı yakıt. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki kömür (=kömür) sözünden. Kürtçe komır şekli biliniyor. Bu kelime etimolojik açıdan Sumerce ‘odun, çıra’ karşılığındaki kibir kelimesinden kaynaklanmış olabilir. Kibrit sözcüğü de aynı köktendir. Akadca gumāru (=köz) sözcüğü aracılığıyla bugünkü kömür biçimine evrilmiştir. Akadcadan Arapçaya dönüşürken cemre şeklini aldığı söylenebilir. Azerice, Kırgızca, Türkmence ve Uygurca kömür, Kazakça kömir, Başkırtça kümir. Kömür sözcüğünün kökenine ilişkin ayrıca bkz. Cemre.