Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsensüs

19 Mart 2021

     Uzlaşma, mutabakat. Latince cōnsēnsus (=ittifak, görüş birliği, mutabakat) sözünden kaynaklanmaktadır. Latincede kullanılmış olan cōnsentire (=görüş birliğine varmak, aynı düşüncede olmak, mutabık olmak) yüklemiyle bağlantılıdır. İngilizce hem compromise hem de consensus bulunmaktadır. İngilizce ve Fransızcada consensus sözü yaygın değildir. Üstelik birçok Fransızca sözlükte consensus kelimesi yer almaz. Batı Dillerinde yaygın olarak compromis sözü kullanılır. Konsensüs, Türkçeye bir olasılıkla Fransızcadan intikal etmiş olabilir. Nedeni de Osmanlının son döneminden 1950’li veya 1960’lı yıllara dek Fransızcanın etkisinin belirgin olmasıydı.