Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Konsül

2 Haziran 2022

     Bir zamanlar Roma’da seçilen iki devlet başkanından her biri; 1799’dan 1804’e kadar Fransa’da birlikte görev yapan üç devlet başkanından her biri. Fransızca consul (=konsolos) sözünden. Fransızcaya Latince cōnsul (=konsül, Roma Cumhuriyeti’nde devletin en yüksek makamı) kelimesinden aktarılmıştır. Latince cōnsulere (=bir karara varmak, görüşmek, incelemek) yüklemiyle bağlantılıdır. Batı Dillerinde yaygın olarak consul veya konsül şekli kullanılıyor.