Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kontra

3 Haziran 2022

     Karşı, karşıt, aksi, zıt. Türkçede kontra gitmek ‘aksi yönde gitmek, zıt hareket etmek, karşı koymak’tır. İtalyanca contra (=karşı, zıt) sözcüğünden alıntıdır. Fransızca contre (=karşı, zıt) sözcüğü de aynı köktendir. Latince contrā (=karşıda, karşı karşıya, karşılık) sözcüğüne dayanmaktadır. Kontr- ön ekiyle bir kısım sözlerin önüne eklenmektedir: Kontrgerilla, kontrplak, kontrfile gibi.