Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Koparmak

19 Şubat 2020

     Kesmek, yerinden ayırmak, sökmek, çekip çıkarmak; zorla almak. Koparmak sözü Türkçeye sonradan girmiş olmalıdır. Türkmenler Anadolu’ya gelmeden önce koparmak sözünü kullanmıyorlardı. Koparmak yerine, üzmek diyorlardı. Üzüm (=koparılan, üzülen) kelimesi buradan kaynaklanmaktadır. Azerice goparmag dışında; Uygurca ve Türkmence üzmek, Özbekçe üzmàk, Kırgızca üzü, Kazakça üzüv ve Başkırtça özöv denilmektedir. Koparmak sözünün kaynağı Akadca kaparum (=sivri diş, hayvan dişi) kelimesi olabilir. KopmakAzerice gopmag; Türkmence üzülmek, Uygurca üzülmäk, Özbekçe üzülmàk, Kırgızca üzülü, Kazakça üzilüv ve Başkırtça özölöv olarak dile getirilmektedir. Azeriler kopya’ya surät ve kopiya kelimelerinin yanı sıra üz demektedirler. XIV. ve XV. yüzyıllarda üzmek (=koparmak) sözünün yanı sıra koparmak kelimesi de kullanılıyordu. XV. yüzyılda “Salâtinname” adlı tarih kitabının yazarı Bergamalı Sarıca Kemal, kitabının 98. sayfasında şu cümleyi kurmuştur: “Şol ağaçtan üzüp bir nar getürgil”.