Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kopça

24 Aralık 2022

     Giysilerde kumaşı karşılıklı tutturmaya yarayan bir halka ile bir çengelden oluşan metal araç. Bulgarca kopça sözünden Türkçeye aktarılmıştır. Bulgarcaya Macarca kapocs (=kopça) sözünden intikal etmiştir. Sırpça kopča şekli de Macarca kökenlidir. Mısır Arapçasına kubşa biçimiyle geçmiştir. Ermenice kopça (=düğme), Arnavutça kopşë  (=çengelli iğne), Yunanca kópiça (=çengelli iğne), Romence copçă (=giysi çengeli).