Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kopil

20 Şubat 2024

     Arsız, yaramaz, edepsiz çocuk; argoda babası belli olmayan çocuk. Romence copil (kopil: ‘çocuk, evlat’) sözcüğünden. Romence copilă (=çocuk, kız çocuk) sözcüğüyle bağlantılıdır. Rusça kobél (=erkek köpek) sözcüğüyle eş kökenlidir. Yunanca kopéla (=kız çocuk, genç kız) ve kopéli (=delikanlı, genç çocuk; çırak, uşak) sözcükleri de aynı köktendir. Bulgarca kòpile, Sırpça kópile ve Arnavutça kopil sözcükleri de biliniyor. Yunancada kopéli sözcüğü ‘şımarık küçük çocuk’ karşılığında da kullanılmıştır. Anadolu’nun farklı yörelerinde gobel şekli ‘çocuk, yaramaz çocuk; köpek yavrusu; babası belli olmayan çocuk’ gibi karşılıklarda ifade edilmektedir. Bir kısım yörelerde ise göbel (=çocuk, kimsesiz çocuk, yaramaz çocuk; babası belli olmayan çocuk) biçimi telaffuz ediliyor. Göbel aynı zamanda ‘sınırları ayırmak için tarla kenarlarında yapılan tepecikler’i belirtiyor. Tüm bu verilere karşın kopil sözcüğünün kaynağı izaha muhtaçtır. Tietze kopil sözcüğünün Yunancadan alındığını, Georgiev ise Balkanlarda yaygın olan bu sözcüğün Trakça kökenli olduğunu öne sürmüştür.