Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopil

5 Ağustos 2021

     Arsız sokak çocuğu. Rumca kopéli (=delikanlı, hizmetçi) sözüne bağlanmaktadır. Bulgarca kòpile, Sırpça ve Arnavutça kopil şekliyle biliniyor. Georgiev, Bulgarcadaki kòpile’nin Trakçadan miras kalmış olabileceğini aktarıyor. Kürtçe ḳopık (=hovarda, zampara, zıpır) sözüyle benzerliği bulunmakla birlikte aynı etimolojik kökten gelmiş olabileceği varsayımı belirsizdir. Kürtçe ḳopık sözünün Türkçe kopmak fiilinden türetilen kopuk sözcüğünden aktarılmış olduğu kanısındayım.