Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kor

15 Nisan 2022

     Yanarak ateş haline gelmiş kömür veya odun parçası. Etimolojik açıdan ‘ısı, ateş’ karşılığında Hint-Avrupa Dillerindeki ker, har gibi sözcüklerle ilişkili olabilir. Karbon sözünde olduğu üzere kar kök sözcüğüne de bürünmüştür. Türkçeye yakın dillere de intikal ederek kor şeklini almıştır. Bu bağlamda, Özbekçe ve Kırgızca kor, Azerice ve Türkmence gor şekliyle ifade edilmiştir.