Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Kordon

22 Aralık 2021

     Genellikle ipekten yapılan kalın ip; kıyı şeridi, görevlilerden oluşan dizi. Fransızca cordon (=ip şerit) sözünden aktarmadır. Fransızca cordon, İtalyanca aynı karşılıktaki cordone kelimesinden nakledilmiştir. Latince corda (=şerit, ip) sözcüğüne dayanmaktadır. Eski Yunanca ḥordē (=çalgı teli, kiriş) sözünden kaynaklanmıştır. Eski Yunanca ḥordologēo ‘bir müzik aletini akort etmek’tir. Avrupa Dillerinde cordon sözü yaygındır.