Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Korgeneral

23 Nisan 2021

     Kara ve hava kuvvetlerinde tümgeneralle orgeneral arasındaki rütbe. Korgeneralin asıl görevi kolordu komutanlığıdır. Kimi zaman karargâh ve kurumlarda da görevlendirilir. Korgeneral için, önceleri ferîki evvel veya birinci ferîk deniliyordu. Tümgeneral ise farîk- sânî idi. Sonraları kullanılan korgeneral sözü Fransızca générale de corps armée sözünden dönüşmüştür. Bu bağlamda, corps (kor) sözcüğü Fransızcada ‘birlik, müfreze’ diye biliniyor. İngilizcede corps commander, ‘kolordu komutanı’dır. Korgeneral karşılığında İngilizce lieutenant general de deniliyor. Almanca generalleutnant, İtalyanca ve Portekizce tenente generale’dir. İtalyanca tenente ‘teğmen’ karşılığındadır. Tenente generale ‘general teğmen’ dir. İspanyolca teniente general, Rusça ve diğer bir kısım Slav Dillerde general-leytenant diye bilinir.