Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Korkut

12 Aralık 2022

     KORKUT (I) Büyük dolu tanesi. Ordu ve Artvin dolaylarında da ‘büyük dolu tanesi’ olarak kaydedilmiştir. Ermenice karkut (=dolu tanesi) sözünden intikal etmiştir. Gümüşhane yöresinde gorgut şekliyle telaffuz ediliyor. Ermenicede gargut şekli de kullanılıyor.

      KORKUT (II) Heybetli. Orta Çağda Türkçe korkut (=korkutmak) sözüyle ilişkilidir. Türkçede erkek şahıs adlarındandır.

     KORKUT (III)  Bahtını koruyan, mutluluğunu sağlayan. Türkçe kor (=korumak, sağlamak) ve kut (=baht, mutluluk, saadet, talih) sözcüklerinden türetildiği sanılıyor. Dede Korkut olarak da bilinen Korkut Dede‘nin adı bu açıdan ifade edilmiş olabilir. Genel kanı korku saçan bir yol gösterici veya kılavuz olmayacağına göre Korkut Dede adındaki Korkut‘un korkutmakla ilgisinin bulunmayacağı yönündedir. Dede Korkut‘ta Korkut‘un lakap olması mümkündür.