Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Korner

20 Nisan 2021

     Köşe, köşe atışı. İngilizce corner (=köşe) sözüne dayanıyor. XIX. yüzyıl sonlarında futbolda ‘köşe vuruşu’ karşılığında kullanıldı. Orta Çağda Fransızcada corne ve cornier sözleri ‘boynuz’ veya ‘köşe’ karşılığında ifade edildi. Çağdaş Fransızca corne (=boynuz, köşe), corné (=boynuz gibi sert), corner (=korna çalmak; futbolda korner), cornet (=şeker külahı; müzikte kornet) ve cornette (=bazı rahibelerin giydiği önü köşeli başlık) sözleri dile getirilmektedir. Önceleri ‘sokak ve duvarların kesişme yerlerine’ corner denildi. Latinceden intikal etmiştir. Latince cornū veya cornūs sözleri ‘boynuz’u veya ‘boynuz şeklindeki herhangi bir şey’i ifade etmiştir. Latince corneolus (=boynuza benzer) sözü de biliniyordu. Latinceye ise Eski Semitik Dillerden geçtiği kanısındayım. Bu bağlamda Akadca ḳarnum (qarnum: ‘boynuz’) ve ḳarnanum (=boynuzlu) sözleri telaffuz edilmiştir. Arapçada ḳarn (=boynuz) şekliyle devam etmiş. Arapça ḳarn sözünü zamanla ilişkilendirme ve ayrıntılar için bkz. Korna.