Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kös

 

15 Şubat 2023

     At, deve veya araba üzerinde taşınan büyük davul. Aynı karşılıktaki Farsça kūs sözcüğünden dönüştürülmüştür. Yaygın olarak savaşlarda korku salmak için çalınmıştır ve ikili davul olarak da kullanılmıştır. Aynı karşılıktaki Farsça kūs sözcüğünden aktarılmıştır. Sumerce kuš (=deri, cilt) sözcüğüne dayanmaktadır.