Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Köşe

11 Ocak 2021

     İki duvarın, iki sokağın veya yolun kesiştiği yer. Bir kısım nesnelerde iki kenarın birleştiği yer, açı, zaviye, merkezden uzak yer, kuytu ve tenha yer. Farsça gūşe (=köşe) kelimesinden kaynaklanıyor. Farsçada kūşe şekliyle de ifade ediliyor. Kürtçe koşe veya kuçe, Deylemice koşe, Türkçede köşe olarak yer etmiştir. Tacikçe guşa, Gürcüce k’utḥe ve Azericede köşä şekliyle kullanılıyor. “Melik-i Palu hâkim-i Cemşid-i fer/ Kuşe-i gûşunda var mengûşi zer”. Bu beytte, Osmanlı saflarında Çaldıran Savaşı’na katılan Palu hükümdarı Cemşit Bey’in “kuşe-i gûşunda” (=kulak köşesinde > kulak memesinde) altın küpenin bulunduğu aktarılmaktadır. Söz konusu dizede Farsça gūşe yerine kuşe sözü kullanılmıştır.