Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Köşker

3 Mayıs 2021

     Ayakkabı tamircisi, yemenici. ‘Ayakkabıcı’ karşılığında Farsça kafşgar veya kauşgar sözleriyle bağlantılıdır. Farsça kafş (=çizme, bot) ve -gar yapım ekinden oluşmaktadır. Farsça kafş’ın birtakım ağızlarda keviş (=ayakkabı) diye ifade edildiği görülmektedir. Kürtçe goşkar (=ayakkabıcı) sözüyle aynı köktendir. Tacikçe kafşdūz sözü ‘ayakkabıcı’ diye biliniyor. Farsça kafş Pehlevice aynı karşılıktaki kafş sözcüğüne dayanıyor.