Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Köstek

29 Ekim 2021

     Hayvanın kaçmasına engel olmak için ön ayaklarına bağlanan zincir veya ip. Kaşgarlı’nın sözlüğünde geçen kösür (=hayvanın ön ayaklarını bağlamak) sözcüğüyle bağlantılıdır. Kaşgarlı’da ayrıca ‘atın ön ayaklarına vurulan köstek’e kösrük tuşağ denilmiştir. Türkmencede kössek, Tuvacada kösteg şekliyle telaffuz edilmektedir. Köstemek ‘hayvanın ayaklarını iple bağlamak’tır. Kürtçe kostek sözcüğü de aynı köktendir. Köstek sözcüğünün bir kısım Balkan Dillerine de intikal ettiği belirlenmektedir.