Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Koter

30 Ocak 2024

     Yarayı yakarak ya da kimyasal bir madde ile dağlayıp iyileştirmeye çalışma, dağlama; bu dağlamayı yapan cihaz. Fransızca cautère (koter: ‘dağlama’) sözcüğünden. Elektrokoter cihazı elektrik enerjisini ısıya dönüştürerek dokunun yakılmasını sağlamaktadır. Geç Latince caute rizare (=dağlamak) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük Eski Yunanca kautḗr (=dağla yan, yakan) sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Eski Yunanca kaíō (=yakmak) ile fiilden alet adı türeten -ter son ekinden türetilmiştir.