Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kötü

10 Ocak 2021

     Fena, çirkin, kaba, kırıcı, iyinin karşıtı. Gürcüce koti (=kötü) sözünden Türkçeye geçmiş olabilir. Bu söz, morfolojik olarak da Gürcüce formunda görünmektedir. Kürtçe ve Deylemicede de koti (=kötü) sözü kullanılıyor. Orta Çağ Türkçe kaynaklarında kötü veya koti sözü bulunmuyor. Bugün Türkçeye yakın olan bir kısım Asya dillerinde de kötü sözü telaffuz edilmiyor. Kötü sözünü Türkçedeki benzer eski ve yeni kelimelerle ilişkilendirmek doğru olmasa gerektir. Bu dillerde kötü yerine daha çok yaman sözü telaffuz ediliyor. Türkmence ve Azericede yaman sözünün yansıra pis kelimesi de kullanılmaktadır. Söz gelimi son iki dilde ‘kötülemek’ karşılığında yamanlamak veya pislemek kelimeleri bulunuyor.