Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kova

24 Şubat 2022

     Genellikle su gibi sıvı şeyler konulan kulplu kap. Kürtçe ḵov (=içi oyuk nesne) sözcüğüyle bağlantılıdır. Ancak Orta Çağ Türkçesinde kova sözcüğü kullanılmıştır. Kazakça kavğa, Türkmence gova. Kürtçe ḳufe (=küfe) sözcüğü de aynı kökten olabilir. Yunanca kouvá (kuva: ‘kova’), Romence cofă, Ermenice kova, Macarca kofa, Sırpça kóva, Arnavutça kovë