Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovan

24 Şubat 2022

     Fişeğin kapsül, kurşun ve barut taşıyan yuvası; bal peteği. Kürtçe ḵov (=içi oyuk nesne)  sözcüğüyle bağlantılıdır. Aynı dilde ḳovan (=fişeklik) sözü de kullanılıyor. Kaşgarlı’nın sözlüğünde kovı/kowı (=içi kof ve çürümüş nesne) ve kovuk/kowuk (=içi boş olan her şey) sözleri de yer almıştır. Türkçedeki kof sözcüğü de aynı köktendir.