Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Köy

5 Nisan 2021

     Muhtarlığı bulunan küçük yerleşim yeri. Farsça kuy (=mahalle, semt, sokak, yurt) sözcüğünden alınmıştır. Farsça kuy ise Ermenice kêğ (=köy, kasaba) sözünden dönüştürülmüştür. Ermenicede gêğ veya kiğ şekilleriyle de kullanılmıştır. Bingöl’ün Kiğı ilçesinin adı Ermenice kêğ sözünden kaynaklanmıştır. İranlılar kuy sözünü Ermenilerden almış olmalıdırlar. Çünkü, kendilerinin kullandığı dih (=köy) sözü bulunuyordu. Orta Çağda dih sözünün yerini zamanla kuy sözü aldı. Aynı karşılıkta Araplar ḳarye, Kürtler gund (>cund; Cund-i Şapur) ve Arami veya Süryaniler kafr, İbraniler kfar sözlerini telaffuz ettiler. Harput’un merkez köylerinden birçoğu kiğ son ekiyle bitiyor veya kiğ ön ekiyle başlıyordu: Ḥozınkêğ, Yêğınkêğ, Kiğ-i vank (>Kövenk) vd.