Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Köy

5 Nisan 2021

     Muhtarlığı bulunan küçük yerleşim yeri. Farsça kuy (=mahalle, semt, sokak, yurt) sözcüğünden alınmıştır. Farsça kuy ise aynı karşılıktaki Eski Farsça kuy sözcüğünden kaynaklanmıştır. Ermenice kêğ (=köy, kasaba) sözcüğü de aynı kökle bağlantılıdır. Ermenicede gêğ veya kiğ şekilleriyle de kullanılmıştır. Bingöl’ün Kiğı ilçesinin adı Ermenice kêğ sözcüğüyle ilişkilidir. İranlılar kuy sözcüğünü İranlıların ‘köy’ karşılığında dih sözcüğünü de ifade etmişlerdir. Orta Çağda dih sözcüğüyle birlikte kuy sözcüğü de biliniyordu. Aynı karşılıkta Araplar ḳarye, Kürtler gund (>cund; Cund-i Şapur) ve Arami veya Süryaniler kafr, İbraniler kfar sözlerini telaffuz ettiler. Harput’un merkez köylerinden birçoğu kiğ son ekiyle bitiyor veya kiğ ön ekiyle başlıyordu: Ḥozınkêğ, Yêğınkêğ, Kiğ-i vank (>Kövenk) vd.