Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Koyun

8 Kasım 2020

     Eti, sütü, yapağısı ve derisinden yararlanılan evcil bir hayvan türü. İlk Çağda Batı Anadolu’nun Karya bölgesinde konuşulan Karya Dilindeki koion (=koyun) kelimesiyle bağlantılıdır. Karca diye de bilinen Karya Dilinde ‘koyun’ karşılığında koon ve kon sözleri de kullanılıyordu. Karcada kon kelimesi kos şekliyle de biliniyordu. Eski Anadolu kavimlerinden Kıpçaklar koyun şeklini telaffuz ederken Eski Ermeniler ḥoy diye biliyorlardı. Türkî dillere de Ermenice aracılığıyla geçtiği anlaşılmaktadır. Uygurca, Özbekçe, Kırgızca ve Kazakçada koy; Türkmence ve Azericede goyun sözleriyle ifade ediliyor. Svahilicedeki kondoo (=koyun) kelimesi Karya Dilindeki kon (=koyun) sözüyle ilişkili olsa gerektir. Sırpça, Hırvatça, Çekçe ve Lehçedeki koza (=keçi) sözü, ‘koyun’ karşılığında Karcada mevcut olan kos sözüne dayanmaktadır. Farsçada bulunan gosfend (=koyun) kelimesindeki gos şekli Karcadaki kos ile bağlantılıdır.