Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Köz

22 Aralık 2021

     Küçük ateş parçası. Kaşgarlı’nın sözlüğünde köz (=ateş koru) karşılığında belirtilmiştir. Kıpçakça, Türkmence ve Azerice köz, Başkırtça kuz sözleri telaffuz ediliyor. Kaşgarlı köy (=yanmak, yakmak) fiilinden söz ediyor. Öyle anlaşılıyor ki, köy sözü Türkçede ‘z’ çoğul son eki alarak köyz şeklinden köz’e evrilmiştir.