Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kozmogoni

1 Ocak 2024

     Evrenin oluşumunu, gök cisimlerinin uzayda yer alışlarını ve geçirdikleri evrimi inceleyen bilim dalı. Fransızca cosmogonie (=evrenbilim) sözcüğünden. Bu sözcük Eski Yunanca kosmogonia (=evrenin oluşumu) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük Eski Yunanca kósmos (=evren; nizam, düzen, kuruluş) ve goni (=doğurma, doğum) sözcüklerinden türetilmiştir. Aynı dilde gónos sözcüğü de ‘doğurma’ karşılığındadır. İngilizce cosmogony, Almanca Kosmogonie, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce cosmogonia, Romence cosmogonie, İsveççe ve Norvveççe kosmogoni, Rusça kosmogoniâ, Hollandaca kosmogonie.