Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kreasyon

8 Ocak 2023

     Bir terzi veya modaevi tarafından yaratılan yeni model. Fransızca création (kreasyon: ‘yaratma, meydana getirme’) sözcüğünden alıntıdır. Aynı kökten Fransızca créateur (=yaratıcı, mucit) ve créature (=yaratık) sözcükleri kullanılıyor. XIV. yüzyıl Fransızcasında creacioun (=yaratma eylemi) olarak biliniyor. Latince creātiō(=yaratma, üretme) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu sözcük Latincede ‘seçme, seçim’ karşılığıyla da ifade ediliyor. Latince creāre (=yaratmak, meydana getirmek) yüklemine dayanmaktadır. İngilizce creation, Almanca Kreation, İtalyanca creazione, İspanyolca creación, Portekizce criação, Romence creare.