Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kredi

21 Aralık 2021

     Borç ödemede güvenilir olma; ödünç alınan para veya mal. Fransızca crédit (kredi: ‘borç hesabı, ödeme vadesi, ödenek’) kelimesinden gelmaktadır. Fransızca créditer (=kredi açmak) ve créditeur (=alacaklı) sözleri de kullanılıyor. Latince crēdere (=emanet etmek, itimat etmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Latincede aynı kökten crēditum (=emanet), crēditor (=alacaklı) ve crēdulus (=herşeye inanma) sözleri de kullanılmıştır. Fransızca crédit, İtalyanca credito (=kredi, güven, itinat) sözünden XV. yüzyılda alınmıştır. İtalyanca credo (=inanç, itikat)  kelimesi de aynı dildeki credere (=inanmak) yüklemine dayanmaktadır. İtalyanca credibile (=güvenilir) ve credibilità (=güvenirlik) sözleri de aynı köktendir. XV. yüzyıl ortalarından beri İngilizcede creditor (=kredi veren, alacaklı) sözü biliniyor. İngilizce credit, Almanca Kredit, İspanyolca ve Portekizce crédito.