Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kripto

28 Haziran 2021

     Şifre, parola, istihbarata ilişkin şifreli anahtar alfabe; benimsediği siyasal inancını, ideolojisini gizleyen kimse. Özgürlükçü demokratik rejimlerde diktatörlük yanlıları ve demokrasi düşmanları kendi siyasi emellerini gizlemeye çalışırlar. Fransızca crypto (=gizli, saklı, örtülü olan) sözünden aktarılmıştır. Fransızcada crypte (=[Kilisede] mahzen, yeraltı) ve cryptographie (=şifreyle yazma, şifreleme) sözleri de kullanılıyor. Fransızcaya Latince crypto (=gizli, saklı) sözünden aktarılmıştır. Latincede crypta (=yeraltı geçidi, dehliz, mağara) ve cryptoporticus (=üzeri örtülü yol, geçit) kelimeleri biliniyordu. Latinceye Eski Yunanca krýpto (=gizlemek, saklamak, saklanmak, gizlenmek, ortadan kaybolmak) kelimesinden nakledilmiştir. Eski Yunanca kryptōs (=gizlice) ve krýpti (=mahzen, sığınak) sözleri de ifade edilmiştir.