Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kubat

3 Ağustos 2021

     Erkek şahıs adlarından. Efsanevi İran hükümdarı Keyani (Kayānî) soyuna mensup olan Key Kubad ile ilişkilidir. Sasanî hükümdarı Kubad’ın yanı sıra Selçuk-i Rumî’lerin (=Anadolu Seçuklularının) üç hükümdarı Keykubad adını taşıyordu. En ünlüsü I. Alā al-din Keykubād’dır. Sasani hükümdarı Kubad da tarihte ünlenmişti. XIII. yüzyılda Delhi sultanı olan ve Bengal hükümdarı Nasır al-din’in oğlu Keykubād’dır. İran coğrafyasında Kuba, Kuban, Kubadiyan gibi yer adlarıyla karşılaşılmaktadır. Bu yer adları dağlık, tepelik ve yüksek oluşla ilişkilidir. Kümbet ve kubbe kelimeleri de etimolojik açıdan aynı kökten türetilmiştir. Eski Farsça kubad (=iri kıyım, dev cüsseli) sözü Kürtçede kubat (=iri kıyım; iri bir cins limon) şekliyle görülmektedir. Ermeniceye de intikal ederek bu dilde gobid (=iri yarı, iri cüsseli) biçiminde telaffuz edilmiştir. Eski Farsça ve Kürtçede kub kök sözcüğü yüksekliği, yüceliği, dağ ve tepe zirvesini belirtmektedir. Kubat adı Gobat ve Kobat şekilleriyle de bilinmektedir. Günümüzde de Ön Asya’da Kubat ve bu adın türevleri görülüyor.