Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kubilay

     12 Kasım 2021.

     Erkek şahıs adlarındandır. Kubilay adı, Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın torunu Kubilay Han’dan intikal etmektedir. Moğolca ḳubilġan (=yeniden güç kazanma) sözünden kaynaklanıyor.