Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kübra

12 Şubat 2021

     Şişmiş, kabarmış, kalınlaşmış, kartlaşmış, irileşmiş; büyük. Akadca kabārum (=şişmek, kabarmak, şişmanlamak, kalınlaşmak, kartlaşmak, kabalaşmak) sözüyle bağlantılıdır. Akadca bu kelimenin temelinde Sumerce gu-bar (=şişmiş, kabarmış; şişe, okka) sözü bulunmaktadır. Akadlılar Sumerce gu-bar (=şişe) sözünü kendi dillerinde gubārum diye telaffuz ettiler. Kbr köküne dayalı olarak türetilmiş sözler Arapçada da yer almıştır. Arapça akbar (ekber) ‘en büyük, pek büyük’ demektir ve çoğulu akābir (Ekābir) kelimesidir. Arapça kiber (=kaba saba, iri, şişme, kabarma; büyük ve iri cüsseli) mastarıyla bağlantılıdır. Kebîr (çoğulu kibar, küberā)  sözü ‘büyük veya ulu’ olarak bilinmektedir. Bu söz aynı zamanda Tanrı’nın bir sıfatı olarak algılanmıştır. Ekber (<akbar) sözü kebîr‘den türetilmiştir. Arapça kibār (kebîr’in çoğulu) ‘büyükler, ulular; ince ruhlu, terbiyeli ve görgülü’ kimseler için de ifade edilmektedir. Arapça kibr (=şişkinlik, kabarıklık; büyüklük; büyüklük taslama, yüksekten bakma) ve kiber (=kartlaşma, irileşme, şişme, kabarma; büyüklük, yaşlılık) kelimeleriyle ortak kökene dayanmaktadır.