Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Küffar

23 Nisan 2023

     Red ve inkâr edenler. Arapça kufr (=örtmek, gizlemek; reddetmek) sözcüğünden türetilen kuffar (=kufr’un çoğul şekli, reddedenler) sözcüğünden gelmektedir. Akadca kapārum (=örtmek, gizlemek) sözünden kaynaklanmaktadır. İslam öncesi Arap toplumunda kâfir sözü daha çok ‘gördüğü iyiliği gizleyen’ veya ‘nankör’ karşılığında kullanılmıştır. Aramice ve Süryanicede de aynı karşılıkta ve farklı şekillerde ifade edilmiştir. İslamiyet sonrasında farklı düşünenler için de sehven kullanılmaya başlanmıştır. Oysa “bir Müslüman dindaşına kufr isnat eder ve bunu isbat etmezse, bizzat kâfir olur” diyen bir hadis bulunmaktadır. Bir zamanlar evrensel değerleri, insani erdemleri reddeden, örten veya gizleyenler için kâfir denilmişken zamanla bir inancın mensuplarınca başka bir inanç sahipleri için kullanılır olmuştur.