Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kûfî

2 Şubat 2021

     Yoğun olarak X. yüzyıla değin genellikle Mushaf ve mimari eserlerin kitabelerde kullanılan; dik, düz ve köşeli çizgilerden oluşan bir çeşit Arap yazısı. Irak’ın Kûfe şehrine izafeten kullanıldığından kûfî adını almıştır. Alevi devletlerden Fatımîler ve Karahanlılar tarafından kullanıldığı gibi Eyyubîler ve diğer bir kısım Orta Şark devletlerince de Kûfî yazısı kullanılmaya devam etti. Kûfe’de birçok ilim adamı yetişmiştir. Kûfe şehrinin adı, ‘yuvarlak kum tepesi’ demektir. Şehrin eski semtleri söz konusu kum tepesinin eteklerinde kurulu idi. Öte yanda, Kûfî yazı İslam öncesi dönemden kalmadır.