Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Küheylan

22 Mayıs 2020

     Soylu at ırkı. Arapça kuḥl (=siyah boya, sürme) kelimesine istinaden ‘siyah boyalı, sürmeli’ karşılığında  kuḥayl denilmiştir. Sonraları Arapça kuḥayl sözüne çok önceleri Türkçeye Çinceden intikal etmiş olan –lan (=hayvan) son eki eklenerek kuḥeylan adı oluşturulmuş olduğunu sanıyorum. Kuheylan adı, ‘soylu at ırkı’nı ifade etmektedir. Bir başka karşılığıyla ‘gözleri sürmeli soylu iri at’ olarak bilinmektedir. Türkçede bulunan –lan son eki, bir kısım hayvan adlarında da bulunmaktadır: Arslan, kaplan, sırtlan, burslan, ceylan gibi. Arapçada kuḥaylān ve Farsçada koheylan şeklinde yer almaktadır. Güney Kürtlerinde bu atlara kehil denilmektedir. Sırpçada ćuhèjlan (>kuheylan) şekli yer almaktadır.