Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kukla

4 Mayıs 2021

     Sanatçının parmak uçlarına takıp, arkasına sakladığı perdenin üst kenarı üzerinde oynattığı çeşitli kılıktaki bebeklere verilen ad. Mecazen başkalarının iradesine alet olanlara denir. Ayrıca Ötekinin berikinin kuklası diye algılanmıştır. Anadolu Rumlarından kalan bir faaliyettir kuklacılık. Yunanca kúkla sözünden geliyor. Bu sözün Latince cucullus (=kukuleta, başlık) kelimesine dayandığı anlaşılmaktadır. Rumca kukul (=başlık, tepe) sözüne istinaden aynı dildeki kukula veya kukla biçiminden Türkçeye aktarılmıştır. Yunancadan mücavir dillere de intikal etmiş. Bulgarca kukla, Arnavutça kukëlla, Makedonca kukli şeklinde görülüyor. Buna karşılık, Sırpça, Hırvatça ve Slovencede lutka (=oyuncak bebek) biçimine dönüşmüş olmalıdır. Latince pūpulla (=yetim kız, bebek) sözüyle ilişkisi açıklanmaya muhtaçtır.