Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Külbe

9 Ağustos 2021

     Küçük kazma, çapa. Kürtçe kulbe (=çapa, küçük kazma) sözünden. Kürtçe kul (=darbe, yırtılma), kolan (=kazmak, kazımak) ve kolandın (=kazmak, eşelemek) sözleriyle bağlantılıdır. Ermenicede kulpay veya kurpay biçimleriyle yer almaktadır. Buna karşılık Akadca akullum (=kazma, balta) ve Sumerce gul (=kazma) sözleri fonetik bir benzerlik taşımaktadır. Hititçe kullupi sözü ‘külbe, kazma, çapa’ karşılığındadır.