Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kule

21 Şubat 2020

     Genellikle yuvarlak, bir kısmında çok köşeli ya da dört köşeli yüksek bina. Sözlüklerde Arapça ķulle (=doruk, zirve, yükselti) sözünden geldği belirtilmekle birlikte, bu sözün, kala (>kale) şeklinden dönüştüğü, kala sözünün ise Sumerce kökenli olduğu görüşündeyim. Çan kulesi, kız kulesi, saat kulesi, yangın kulesi, gözcü kulesi, fener kulesi gibi kule çeşitleriyle karşılaşılmaktadır. Bunlardan kız kuleleri Zerdüştiliğin ateş kuleleriydi. Azerbaycan coğrafyasında Zerdüşti ateşgede’leri oldukça fazladır. Kız kuleleri ve tarihsel kökleriyle ilgili olarak bkz. http://bilalaksoy.com/kiz-kulesi-ya-da-kiz-kalesi. Bana göre, kule ve kale kelimelerinin tarihsel kökeni aynı temellere dayalıdır. Kule sözünün tarihsel kökeni için bkz. Kale.