Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Külüstür

18 Aralık 2022

     Yıpranmış eskimiş, bakımsız. Eski Yunanca kylistra (κύλιστρα: ‘atların çimde veya tozda yuvarlandığı yer; oklava’) sözünden kaynaklandığı sanılıyor. İleri gitmeyen, yuvarlanan şey olarak algılandığından bu sözle ilişkili sanılmış olabilir. Yunanca kylisma (=yuvarlama; yuvarlanma) sözüyle eş kökenlidir. Yunanca kyló (=yuvarlamak, akmak) köküne dayanmaktadır. Bu bağlamda Latince claustrum (=kapalı yer) sözüyle münasebeti belirsizdir. Yunanca klos- şekli de ‘dönmek, yuvarlanmak’ olarak biliniyor.