Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumanya

13 Eylül 2020

     Yolculuk için hazırlanmış olan yiyecek, azık, nevale. Seferi durumdaki askerlerin yiyeceği. İtalyanca compagna (=kır, kırsal; gemi yolculuğu azığı)  sözünden alındığı sanılıyor. Bu sözün Latince com (=birlikte, beraber, toplu) ve panem (=ekmek) sözlerinden kaynaklanan compania (=birlikte yemek) kelimesine dayandığı görülmektedir. Latince con veya com sözünün kökeni İrani Dillerdir. Kürtçe kom (=topluluk) diye biliniyor. İtalyanca pane, Fransızca pain ve İspanyolca pan de molde sözleri ‘ekmek’ karşılığındadır. Kumpaniya şekline dönüşen sözde bulunan ‘p’ harfi düşerek kumaniya ve kumanya olarak beliriyor. Önceleri komanya diye de ifade edilmiş.