Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kumar

15 Aralık 2023

     Para veya değerli bir meta karşılığında kâğıt ve benzerleriyle oynanan talih oyunu. Aynı karşılıktaki Arapça ḳimār sözcüğünden gelmektedir. Bu bağlamda Doğu kaynaklarında varaḳ al-ḳimār (=oyun kâğıdı) sözü kullanılmıştır. Zamanla bir kısım kaynaklarda kımar şekliyle yer etmiştir. Sonraları kumar olarak ifade edilegeldi. Orta Çağda İranlıların kumar oynanan mekânları vardı. Bunlara ḳimār-ḥāne denilmiştir. O çağda kumar oynayan kimse ḳimār-bāz sözcüğüyle tanımlanmıştır. Günümüzde bu sözcükler kumarhane ve kumarbaz olarak biliniyor. Kumar sözcüğü birçok dile intikal etmiştir. Bulgarca komár, Kürtçe ḥumar veya ḥımar, Ermenice kumar veya gumar, Farsça ḳemār, Yunanca kumári, Makedonca komar, Sırpça kómār, Azerice gumar, Uygurca kımar, Türkmence humar, Tatarca komar, Özbekçe kımàr,  Kazakça kumar oyın, Arnavutça ve Kırgızca kumar.