Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Küme

28 Ocak 2022

     Toprak şeklindeki yığın; birçok canlı ve cansız nesneden oluşan topluluk. Kürtçe kom (=topluluk, yığın, birikinti, grup, küme) sözünden. Aynı dildeki ḵum (=tepelik, başlık, küllah) sözcüğüyle ilişkisi mümkündür. Kürtçe kom (=yığın, grup) sözcüğü Sumercede ‘yığın, birikinti’ karşılığındaki a-kom veya kom sözcüğünden kaynaklanmıştır. Arapçada kūme (=küme) şeklinde yer etmiştir. Eski Yunanca kóme (=köy, kasaba, mahalle) ve kómion (=küçük köy) sözleriyle aynı kökene dayandığı kanısındayım. Eski Yunanca kômos (=Dionysos şenliği) kelimesi de aynı köktendir. Eski Yunanca kŷma (=dalga, akış) kelimesiyle ilişkisi belirsizdir.